Sede.legal

Declaración Responsable

Ayuntamiento de Pobra Do Caramiñal

De conformidade co establecido no artigo 69.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, a declaración responsable é o documento subscrito por un interesado no que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que dispón da documentación que así o acredita, que a porá a disposición da Administración cando lle sexa requirida, e que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente a devandito recoñecemento ou exercicio.

Acceder al trámite
Ayuntamiento de Pobra Do Caramiñal

Detalles del trámite

Administración
Administración Local
Departamento
Ayuntamiento de Pobra Do Caramiñal, A
R/ Gasset, 28
15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña)
Ver en el mapa
Tipo de trámite
Procedimiento
Procedimiento
Declaración Responsable
Comunidad Autónoma
Galicia
Provincia
Coruña, A
Sistemas de identificación
Certificado electrónico
DNI electrónico
[email protected] PIN
[email protected] permanente
Canal de tramitación
Tramitación electrónica
Categorías
Relaciones del ciudadano, empresa o empleado público con la Administración
Fin vía administrativa
No
Quién inicia el trámite
Interesado
Efecto de silencio administrativo
Según normativa aplicable
Plazo de resolución
Según normativa aplicable
Código SIA del trámite
1011976
¿Qué es el código SIA? ⤵
Código DIR3 de la administración
L01150676
¿Qué es el código DIR3? ⤵
Normativa aplicable
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común Buscar
Avisos e información
Esta entrada es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
Sede.legal no es, ni forma parte de ninguna administración pública.
Última actualización el Sábado 05 de Octubre de 2019.
Opciones
Acceder al trámite
Compartir
Notificar error
Descargar PDF
Otros trámites de Pobra Do Caramiñal
Achega de Documentos Pobra Do Caramiñal
Comunicación de Modificacións de Licenza de Actividade Pobra Do Caramiñal
Solicitude de Compensación de Débedas Tributarias Pobra Do Caramiñal
Solicitude de Responsabilidade Patrimonial Pobra Do Caramiñal
Solicitude de Recepción de Obras de Urbanización Pobra Do Caramiñal
Mostrar más ⤵

← Volver al Buscador de Trámites