Sede.legal

Declaración Responsable

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova

De conformidade co establecido no artigo 69.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, a declaración responsable é o documento subscrito por un interesado no que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para obter o recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que dispón da documentación que así o acredita, que a porá a disposición da Administración cando lle sexa requirida, e que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente a devandito recoñecemento ou exercicio.

Acceder al trámite
Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova

Detalles del trámite

Administración
Administración Local
Departamento
Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova
Barrio Ermida, 39/baixo
32800 Celanova (Ourense)
Ver en el mapa
Tipo de trámite
Procedimiento
Procedimiento
Declaración Responsable
Comunidad Autónoma
Galicia
Provincia
Ourense
Sistemas de identificación
Certificado electrónico
DNI electrónico
[email protected] PIN
[email protected] permanente
Canal de tramitación
Tramitación electrónica
Categorías
Relaciones del ciudadano, empresa o empleado público con la Administración
Fin vía administrativa
No
Quién inicia el trámite
Interesado
Efecto de silencio administrativo
Según normativa aplicable
Plazo de resolución
Según normativa aplicable
Código SIA del trámite
768760
¿Qué es el código SIA? ⤵
Código DIR3 de la administración
L05320010
¿Qué es el código DIR3? ⤵
Normativa aplicable
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común Buscar
Avisos e información
Esta entrada es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
Sede.legal no es, ni forma parte de ninguna administración pública.
Última actualización el Sábado 05 de Octubre de 2019.
Opciones
Acceder al trámite
Compartir
Notificar error
Descargar PDF
Otros trámites de Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova
Solicitude para a xestión do Cartón de Aparcadoiro para Discapacitados Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova
Solicitude de Acceso ao Servizo de Teleasistencia ou de Axuda a Domicilio Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova
Solicitude de Revisión de Oficio dun Acto ou dunha Disposición Administrativa Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova
Xustificación de Subvención Concedida Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova
Solicitude de Adiamento ou Fraccionamiento de Obrigacións Tributarias Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria da Terra de Celanova
Mostrar más ⤵

← Volver al Buscador de Trámites